Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom för den man som knivhögg en polis på Medborgarplatsen i augusti 2017, men höjer polismannens skadestånd

2018-06-19

Mannen åtalades för försök till mord och dömdes för det i tingsrätten. Han utvisades också och förbjöds att återvända till Sverige. Han skulle dessutom betala 100 000 kr i skadestånd till polismannen. Gärningsmannens ålder var oklar. Tingsrätten utgick på grundval av den utredning som hade lagts fram i rättegången att han var 18 år vid gärningen och inte äldre än så. Fängelsestraffets längd bestämdes med hänsyn till gärningsmannens ålder till fem år. Mannen överklagade domen och yrkade i hovrätten att han skulle frikännas från försök till mord och i stället dömas för misshandel. Polismannen överklagade domen när det gäller skadestånd och begärde 125 000 kr. Även hovrätten dömer mannen för försök till mord till fängelse i fem år och utvisar honom med förbud att återvända till Sverige. Hovrätten höjer dock skadeståndet till det belopp som polismannen begärde. Hovrätten har i sin dom avvisat ny bevisning om gärningsmannens ålder. Den nya bevisningen skulle nämligen bli betydelselös eftersom varken åklagaren eller målsäganden hade överklagat tingsrättsdomen när det gäller straffet och hovrätten därmed inte kunde bestämma ett längre fängelsestraff än tingsrätten.

Senast ändrad: 2018-06-11