Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

2018-06-18

Tingsrätten dömer idag en man till livstids fängelse för mord, försök till mord och olaga hot. Tingsrätten har bedömt att den bevisning som åklagarsidan har åberopat, såväl skriftlig som muntlig, tillsammans med gärningsmannens erkännande i vissa delar styrker det åtal som åklagarna fört. När det gäller mord så anser tingsrätten att detta är en uppsåtlig gärning från gärningsmannens sida och när det gäller försök till mord så har han i vart fall haft så kallat likgiltighetsuppsåt. Målsägandena i målet får i huvudsak begärda skadestånd och när det gäller påföljden för brottsligheten så anser tingsrätten att det utifrån samtliga föreliggande omständigheter föreligger synnerliga skäl att döma mannen till livstids fängelse även om han enligt det Rättspsykiatriska utlåtandet både vid tiden för gärningen och vid tiden för undersökningen led av en allvarlig psykisk störning. Tingsrätten väljer också att utvisa mannen på livstid trots att det för närvarande inte går att verkställa en utvisning till Syrien. Mannen ska till följd av domen kvarbli i häkte.

 

Senast ändrad: 2018-06-18