Åtal mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2018-06-15

I åtalen påstås att tandvårdsstöd på oriktiga grunder har betalats ut till tre olika bolag under åren 2012-2013 med ca 60 000 kr, 2014 med ca 1,4 miljoner kr och 2015-2016 med ca 3,5 miljoner kr. Penningtvättsbrotten gäller den fort-satta hanteringen av pengarna dels i bolagen, dels hos personer och andra bolag som mottagit utbetalningar. Det har även väckts åtal för bl.a. grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott avseende två av bolagen.

Muntlig förberedelse kommer att hållas den 11-12 september 2018 vid Växjö tingsrätt. Därefter planeras huvudförhandlingen att påbörjas under vecka 41. Antalet förhandlingsdagar är ännu preliminärt och kommer att justeras efter den muntliga förberedelsen.

Under delar av huvudförhandlingen kommer 15 tilltalade att behöva närvara samtidigt. Det finns ingen förhandlingssal vid Växjö tingsrätt som kan rymma så många tilltalade jämte försvarare. Det innebär att tingsrättens lokaler är för små och alternativa lösningar undersöks för närvarande. Rådmannen Anne Zeift uppger att en tänkbar lösning är att huvudförhandlingen hålls i den största salen vid Växjö tingsrätt med en stor sidosal uppkopplad via videolänk i Skåne där många av de tilltalade bor.

Tingsrätten har sedan tidigare beslutat om kvarstad på vissa belopp gentemot fem av de tilltalade. En person har belagts med reseförbud.

Senast ändrad: 2018-06-15