Nacka tingsrätt flyttar den 1 oktober 2018!

2018-06-15

Ingång till Nacka tingsrätt och hyres-och arrendenämnden finns på husets södra sida (se karta). Tillfällig besöksadress till de nya lokalerna är Uddvägen 7. I övrigt gäller samma postadress och kontaktuppgifter som tidigare. Parter och allmänhet kommer att informeras vid eventuell förändring av besöksadressen.

Så här tar du dig till tingsrätten:

Tvärbanan, linje 22, passerar utanför tingshuset. Tingshuset ligger mitt emellan hållplatserna Sickla udde (1) och Sickla (2).

Saltsjöbanan, linje 25, stannar vid hållplatsen Sickla (2).

Bussarna 71, 74 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla udde (1).Bussarna 401, 403 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla station (3).Bussarna 409, 410, 413, 414, 422 och 469 stannar vid hållplatsen Sickla bro (4).

Parkeringshus finns bredvid tingshuset (P), infart på husets norra sida.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-561 656 00 eller nacka.tingsratt@dom.se.

Senast ändrad: 2018-06-15