Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer de fleråriga fängelsestraffen för huvudmännen i assistansmålet

2018-12-21

 Malmö tingsrätt dömde den 1 augusti 2018 två män och två kvinnor som ansågs vara huvudmän för grova bidragsbrott till fängelse i mellan tre och tre och ett halvt år. Det var den första av två rättegångar i ett mål där åklagarna har påstått bidragsbrottslighet beträffande assistansersättning. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens straff mot huvudmännen.

Share Öppna i ny flik

Grov förskingring

2018-12-21

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett brottmål rörande förskingring och grov förskingring. En 50-årig man, som blivit häktad i sin utevaro, döms för grov förskingring vid nio tillfällen och förskingring vid 11 tillfällen som begåtts under åren 2009-2017 mot ett tiotal olika personer, mestadels privatpersoner.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och avkastningsskatt

2018-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål gällande tre mord

2018-12-20

 Tingsrätten har hållit huvudförhandling i målet den 17 samt 19 december 2018. Tingsrätten har idag beslutat att inhämta ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjöfartsstöd

2018-12-20

 Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.

Share Öppna i ny flik

Hävda häktningar för obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2018-12-20

 Södertörns tingsrätt har hävt häktningarna för de två utländska medborgare som tidigare varit häktade så som på sannolika skäl misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt mellan den 30 november och 2 december 2018 på Marinbasen Muskö i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar

2018-12-20

 Fråga om en företrädare för en juridisk person som inte personligen lämnat oriktiga uppgifter kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt (Mål nr 5695-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 68-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-20

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-20

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Olofströms kommun.

Share Öppna i ny flik

Kränkningsersättning vid upprepad brottslighet ska utgå för den samlade kränkningen

2018-12-20

 En person som utsätts för ett brott kan få ersättning för den kränkning som brottet innebär. När det förekommit upprepade brottsliga handlingar som har samband med varandra är det den samlade kränkning som angreppen inneburit som är avgörande.