Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål gällande tre mord

2018-12-20

 Tingsrätten har hållit huvudförhandling i målet den 17 samt 19 december 2018. Tingsrätten har idag beslutat att inhämta ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjöfartsstöd

2018-12-20

 Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.

Share Öppna i ny flik

Hävda häktningar för obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2018-12-20

 Södertörns tingsrätt har hävt häktningarna för de två utländska medborgare som tidigare varit häktade så som på sannolika skäl misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt mellan den 30 november och 2 december 2018 på Marinbasen Muskö i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar

2018-12-20

 Fråga om en företrädare för en juridisk person som inte personligen lämnat oriktiga uppgifter kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt (Mål nr 5695-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 68-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-20

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-20

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Olofströms kommun.

Share Öppna i ny flik

Kränkningsersättning vid upprepad brottslighet ska utgå för den samlade kränkningen

2018-12-20

 En person som utsätts för ett brott kan få ersättning för den kränkning som brottet innebär. När det förekommit upprepade brottsliga handlingar som har samband med varandra är det den samlade kränkning som angreppen inneburit som är avgörande.

Share Öppna i ny flik

Tre personer i ett tv-team som hjälpte 15-årig flykting att resa från Grekland till Sverige dömda för människosmuggling

2018-12-20

 ?Ett tv-team om tre personer var 2014 i Grekland för att spela in en programserie, som senare sändes på tv. I Aten vädjade en 15-årig flykting om att få följa med tv-teamet. Teamet tog flyktingen med sig och de reste tillsammans med båt till Italien och därefter med tåg från Italien genom Österrike och Tyskland till Danmark. Från Köpenhamn tog de buss över Öresundsbron till Malmö. Flyktingsmugg...

Share Öppna i ny flik

Målet angående påstått fusk under högskoleprovet

2018-12-20

 Huvudförhandlingen i målet har avslutats och Norrköpings tingsrätt planerar med ändring av tidigare beslut att meddela dom torsdagen den 17 januari 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-12-20

 Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.