Dom i mål om rättsprövning

2018-12-20

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan för ombyggnad av väg 15, delen genom Olofström, inom Olofströms kommun hade överklagats till regeringen av ägare till fastigheter som berördes av vägplanen. Regeringen avslog överklagandena. En fastighetsägare ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 4778-18 Senast ändrad: 2018-12-20