Dom i mål om rättsprövning

2018-12-20

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett beslut av regeringen om strandskydd. Ägaren till en fastighet i Sölvesborgs kommun hade begärt att strandskyddet på hans fastighet skulle upphävas. Länsstyrelsen och efter överklagande regeringen avslog hans begäran. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.

 

Bifogade filer: Mål nr 852-18 Senast ändrad: 2018-12-20