Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse

2019-12-03

 Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse för en man dömd för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i Knutby vintern 2003-04

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2019-12-03

 I veckans blogginlägg skriver fiskalen Mathilda Klang om skuldsanering.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-03

 En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om preskription av medansvar

2019-12-03

 En hyresvärd krävde betalning för ett aktiebolags hyresskuld av en med bolaget medansvarig styrelseledamot. Frågan var om medansvaret för hyresskulden hade upphört på grund av att talan mot ledamoten hade väckts för sent.

Share Öppna i ny flik

Klart för byggstart av Malmös nya domstolsbyggnad

2019-12-03

 I går undertecknades entreprenadkontraktet för att bygga den nya domstolsbyggnad som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Byggstart sker under våren 2020, och inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-03

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Österåkers kommun

Share Öppna i ny flik

Grovt förtal av tidigare riksdagsledamot

2019-12-02

 Tingsrätten har idag dömt en 47-årig kvinna för grovt förtal av en tidigare riksdagsledamot. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och ett bötesstraff på 23 100 kr. Hon ska också betala skadestånd till mannen med 40 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt dömer en 17-åring för bilbränderna i Västra Frölunda den 13 augusti 2018

2019-12-02

 Av de sex unga personer som åtalats för omfattande bilbränder i Västra Frölunda förra året, döms nu en 17-åring till ungdomstjänst. För de övriga åtalade kommer tingsrätten fram till att åklagarens bevisning inte räcker för att binda dem till brottet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-12-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att behov av hjälp med sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-29

 Brottslighet medför att uppehållstillstånd för gymnasiestudier vägras.