Grovt förtal av tidigare riksdagsledamot

2019-12-02

Kvinnan har erkänt att hon hösten 2017 publicerade uppgifter om mannen på sitt Instagramkonto. Enligt kvinnan var syftet med publiceringen att hindra mannen från att få fortsatta förtroendeuppdrag inom det parti som de båda var aktiva inom.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att kvinnan genom uttalandet har pekat ut mannen som både brottslig och klandervärd. Hon har inte varit skyldig att göra det och omständigheterna har inte heller varit sådana att det varit försvarligt för henne att göra uttalandet.

-I ett läge där tingsrätten kommer fram till att det inte var försvarligt för den åtalade att uttala sig spelar det enligt lag ingen roll om uppgiften i sig var sann eller om den åtalade på goda grunder trodde att den var sann. Tingsrätten har därför inte tagit ställning till den frågan, säger rådmannen Fredrik Nydén som var rättens ordförande.

Brottet har bedömts som grovt bl.a. eftersom uttalandet fått en stor spridning och då syftet med uttalandet varit att skada mannens möjlighet till fortsatta förtroendeuppdrag inom partiet.

Domen kan beställas via e-post på sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se Ange målnumret i ämnesraden.