Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt dömer en 17-åring för bilbränderna i Västra Frölunda den 13 augusti 2018

2019-12-02

 Av de sex unga personer som åtalats för omfattande bilbränder i Västra Frölunda förra året, döms nu en 17-åring till ungdomstjänst. För de övriga åtalade kommer tingsrätten fram till att åklagarens bevisning inte räcker för att binda dem till brottet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-12-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att behov av hjälp med sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-29

 Brottslighet medför att uppehållstillstånd för gymnasiestudier vägras.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-11-28

 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat respektive avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts angående två mord i Sätra

2019-11-28

 Åklagaren har idag väckt åtal mot två personer för att ha begått två mord den 10 april 2019 på Torvsätravägen i Skärholmen, Stockholm. En av personerna har även åtalats för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, narkotikabrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd för torghandel ska ges först efter kreditprövning och godkännande för F skatt

2019-11-28

 Stockholms stad beslutade i april att införa en ny ordningsföreskrift avseende tillstånd för torghandel. Länsstyrelsen ansåg att föreskriften stred mot ordningslagen. Förvaltningsrätten gör bedömningen att föreskriften uppfyller de krav som ställs i lagen och att stadens beslut att anta föreskriften därmed ska gälla.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen lämnar talan om upphovsrättsintrång i låttitel och textavsnitt utan bifall

2019-11-28

 Patent och marknadsdomstolen har idag lämnat en talan om upphovsrättsintrång utan bifall. Domstolen har ansett att den låttitel och det textavsnitt från samma låt som målet rörde inte är tillräckligt originella för att vara upphovsrättsligt skyddade.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bussolyckan utanför Sveg

2019-11-28

 Hovrätten har i dag fastställt Borås tingsrätts friande dom för den busschaufför som efter bussolyckan åtalades för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik.

Share Öppna i ny flik

Fem personer döms för inblandning i människorovet på Frösön den 5–8 maj i år

2019-11-28

 Fyra av de åtalade döms för människorov och försök till grov utpressning och en för medhjälp till människorov. Samtliga döms till flera års fängelse

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt är färdigbyggd

2019-11-27

 Efter tre års till- och ombyggnad är nu Helsingborgs tingsrätt färdigbyggd. Den 2 december 2019 öppnas domstolens ordinarie entré igen.