Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Klart för byggstart av Malmös nya domstolsbyggnad

2019-12-03

 I går undertecknades entreprenadkontraktet för att bygga den nya domstolsbyggnad som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Byggstart sker under våren 2020, och inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-03

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Österåkers kommun

Share Öppna i ny flik

Grovt förtal av tidigare riksdagsledamot

2019-12-02

 Tingsrätten har idag dömt en 47-årig kvinna för grovt förtal av en tidigare riksdagsledamot. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och ett bötesstraff på 23 100 kr. Hon ska också betala skadestånd till mannen med 40 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt dömer en 17-åring för bilbränderna i Västra Frölunda den 13 augusti 2018

2019-12-02

 Av de sex unga personer som åtalats för omfattande bilbränder i Västra Frölunda förra året, döms nu en 17-åring till ungdomstjänst. För de övriga åtalade kommer tingsrätten fram till att åklagarens bevisning inte räcker för att binda dem till brottet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-12-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att behov av hjälp med sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-29

 Brottslighet medför att uppehållstillstånd för gymnasiestudier vägras.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-11-28

 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat respektive avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts angående två mord i Sätra

2019-11-28

 Åklagaren har idag väckt åtal mot två personer för att ha begått två mord den 10 april 2019 på Torvsätravägen i Skärholmen, Stockholm. En av personerna har även åtalats för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, narkotikabrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd för torghandel ska ges först efter kreditprövning och godkännande för F skatt

2019-11-28

 Stockholms stad beslutade i april att införa en ny ordningsföreskrift avseende tillstånd för torghandel. Länsstyrelsen ansåg att föreskriften stred mot ordningslagen. Förvaltningsrätten gör bedömningen att föreskriften uppfyller de krav som ställs i lagen och att stadens beslut att anta föreskriften därmed ska gälla.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen lämnar talan om upphovsrättsintrång i låttitel och textavsnitt utan bifall

2019-11-28

 Patent och marknadsdomstolen har idag lämnat en talan om upphovsrättsintrång utan bifall. Domstolen har ansett att den låttitel och det textavsnitt från samma låt som målet rörde inte är tillräckligt originella för att vara upphovsrättsligt skyddade.