Åtal har väckts angående två mord i Sätra

2019-11-28

Huvudförhandlingen

Huvudförhandling i målet kommer att hållas under fem dagar med start den 4 december 2019. En huvudförhandlingsplan bifogas. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal, sal 1. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan ska ske senast den 2 december 2019 kl. 12.00 genom e-post till domstolshandläggaren Maria Johansson, se kontaktinformation till höger. Ange målnummer i ämnesraden. Det kommer även att finnas åhörarplatser i en eller flera sidosalar, med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser och det är ett begränsat antal platser.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalarna. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får dock använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalarna ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kommer att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av åtal m.m. hänvisas till Södertörns tingsrätt avdelning 6, se kontaktinformation till höger. Ange målnummer i ämnesraden. Vid övriga frågor hänvisas till Södertörns tingsrätt avdelning 6, se kontaktinformation till höger.

Ordförande i målet är chefsrådmannen Katarina Grén.

Huvudförhandlingsplanpdf