Tillstånd för torghandel ska ges först efter kreditprövning och godkännande för F skatt

2019-11-28

Ordningsföreskriften innebär att en kreditprövning ska göras vid ansökan om en torgplats vid stadens torg och att den som ansöker om en torgplats ska vara godkänd för F-skatt. Till skillnad från länsstyrelsen gör förvaltningsrätten bedömningen att föreskriften syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen.

- En kreditprövning och ett godkännande för F-skatt ger information om den ekonomiska skötsamheten hos en näringsidkare. Dessa omständigheter kan indirekt antas ha en betydelse för näringsidkarens skötsamhet även i andra avseenden. Därför kan föreskriften antas få betydelse för den allmänna ordningen på stadens torg, säger rådmannen Charlotte Mattsson.

Förvaltningsrätten har även bedömt att föreskriften inte rör något som redan är reglerat i ordningslagen eller i någon annan författning och att staden inte har kunnat reglera frågan på något annat sätt. Till sist anser förvaltningsrätten att föreskriften inte gör någon obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Domstolen har varit enig i sin bedömning.