Dom i mål om rättsprövning

2019-12-03

Ägare till fastigheter i Österåkers kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. En fastighetsägare ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.