Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-05-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags upplåtelse till Migrationsverket av ett s.k. ABT-boende för asylsökande mervärdesskatterättsligt inte utgör ett enda sammansatt skattepliktigt tillhandahållande. Upplåtelsen anses istället bestå av i vart fall två separata tjänster i form av logi och kost. Frågan om dessa tjänster är skattepliktiga har återförvisats till Skatterättsnämnden...

Share Öppna i ny flik

Mannen som är åtalad för vapenfynd i container ska vara häktad tills dom meddelas

2019-05-09

 Idag, den 9 maj, avslutades den fem dagar långa huvudförhandlingen i det mål där en man är åtalad för synnerligen grovt vapenbrott. Dom kommer att meddelas onsdagen den 22 maj kl 14.00. Fram till dess ska mannen vara häktad.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bl.a grov mordbrand; B 4822-18

2019-05-09

 Tingsrätten har idag meddelat dom i brottmålet gällande bl.a. grov mordbrand i radhus i Linköping

Share Öppna i ny flik

Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking

2019-05-09

 Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en talan enligt konkurrenslagen där hotellens branschorganisation Visita begärde att Booking skulle upphöra med avtalsvillkor som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för kostnader

2019-05-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

2019-05-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (Målnummer 1320-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 836-18).

Share Öppna i ny flik

Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm äger rum i september 2019

2019-05-08

 I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare väckte i april åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2019-05-08

 Alingsås kommun har ingått ett avtal kallat idéburet offentligt partnerskap, som bland annat avser driften av ett vård- och omsorgsboende. Kammarrätten anser, i likhet med underinstansen, att avtalet egentligen är en offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomförts i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Alingsås kommun ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 5 00...

Share Öppna i ny flik

Dom och beslut i mål om rättsprövning

2019-05-08

 Dom och beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts för skottlossning i centrala Värnamo

2019-05-07

 Åklagaren har väckt åtal mot fyra häktade för försök till mord. Huvud-förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal den 15-16 maj med fortsättning den 21-22 maj. Förhandlingen inleds varje dag kl. 09:00.