Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2019-05-08

?En upphandlingsskadeavgift kan bestämmas till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr. Konkurrensverket beräknade avgiften på ett uppskattat kontraktsvärde om cirka 75 miljoner kr. Konkurrensverket angav som grund för sin ansökan till förvaltningsrätten om upphandlingsskadeavgift att Alingsås kommun, genom att teckna avtal med stiftelsen, har genomfört en otillåten direktupphandling. Kommunen har hävdat att avtalet gäller icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och att förfarandet därför enligt unionsrätten inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.

 

Förvaltningsrätten biföll Konkurrensverkets ansökan och beslutade att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 000 000 kr (cirka 6,7 procent av kontraktsvärdet). Alingsås kommun överklagade domen.

 

Kammarrätten bedömer att det är fråga om prestationer som utförts mot ersättning, eftersom det finns en marknad för att erbjuda såväl äldreomsorg som övriga tjänster som omfattas av avtalet, och att det då är fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förfarandet ska ses som en offentlig upphandling av tjänster. Eftersom avtalet tecknats utan föregående annonsering har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling och det finns då grund för att påföra kommunen en upphandlingsskadeavgift.

 

Kammarrätten anser att rättsläget när det gäller skyldigheten att upphandla sådana tjänster inte är oklart, att den beräknade avgiften är rimlig och att det inte finns några skäl att sätta ner avgiften eller efterge den helt, säger rättens ordförande kammarrättsrådet Ewa Hagard Linander. Kommunen ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 5 000 000 kr.

 

Bifogade filer: 3556-18 Dom 2019-05-08 Senast ändrad: 2019-05-08