Friande dom i mål om våldtäkt 2008

2019-05-07

En man åtalades vid tingsrätten för en våldtäkt som enligt åtalet skulle ha ägt rum i september 2008. Åtalet avsåg att mannen under en personalfest hos den tilltalade i en badtunna skulle ha fört in sina fingrar i målsägandens underliv samtidigt som han med sin andra hand höll fast henne. Mannen uppgav att han hade uppträtt olämpligt mot målsäganden, men att det inskränkt sig till att han berört hennes rumpa. Tingsrätten fann att bevisningen i målet inte gav tillräckligt stöd för att det varit fråga om en penetration med fingrar och ogillade åtalet.Tingsrättens dom överklagades till hovrätten av målsäganden som yrkade att mannen skulle dömas för våldtäkt och att hon skulle få det skadestånd som hon även i tingsrätten begärt. Målsäganden åberopade även viss ny bevisning i hovrätten.En nödvändig förutsättning för att mannen ska kunna dömas för våldtäkt enligt den straffbestämmelse som gällde 2008 är att han med våld har tvingat henne att tåla den påstådda sexuella gärningen. Hovrätten fastställer tingsrättens friande dom. Till skillnad från tingsrätten börjar dock hovrätten sin prövning med påståendet om våldsanvändning. - Hovrätten anser att det mot bakgrund av den långa tid som gått sedan händelsen krävs att målsägandens berättelse i alla delar får klart stöd av övrig utredning. Hovrätten finner att målsägandens påstående om våldsanvändning inte fått sådant stöd. Redan på grund av detta ska mannen frikännas från åtalet. Målsägandens skadeståndsyrkande ska av samma anledning avslås. Hovrätten har mot bakgrund av att andra eventuella sexualbrott preskriberats inte funnit skäl att pröva vad som är bevisat i fråga om den påstådda sexuella handlingen, säger hovrättsrådet Sven Jönson, ordförande i målet. Hovrätten är enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2019-05-03