Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking

2019-05-09

På sin hemsida tillhandahåller Booking en tjänst som gör att konsumenter kan söka, jämföra och boka hotellrum. Visita menade att Bookings avtalsvillkor att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida stred mot konkurrenslagens och EUF-fördragets förbud mot konkurrensbegränsande avtal. Patent- och marknadsöverdom­stolen hade att ta ställning till om hotellens branschorganisation hade visat att avtalsvillkoren hade ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, funnit att Visita inte har visat att avtalsvillkoren begränsar konkurrensen på marknaden. Patent- och marknads­över­­domstolen har därför ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och avslagit Visitas talan.

 

Domen får inte överklagas.

 

Senast ändrad: 2019-05-09