Den man som i media benämns som ”kulturprofilen” får inte prövningstillstånd

2019-05-07

Den man som i media benämns som ”kulturprofilen” har av Svea hovrätt dömts för två fall av våldtäkt till fängelse i två år och sex månader. Målsäganden har tillerkänts skadestånd. Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns något skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast. För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (s.k. prejudikatdispens). Prövningstillstånd får dessutom meddelas i vissa undantagsfall, närmare bestämt om det finns synnerliga skäl för en prövning.

Bifogade filer: B 6156-18 Senast ändrad: 2019-05-07