Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm äger rum i september 2019

2019-05-08

Tingsrätten har från början haft som målsättning att pröva och avgöra målet innan sommaren. Vid planeringen av rättegången har det dock varit angeläget att ta hänsyn till att de tilltalade och målsäganden (den avlidnes familj) får företrädas av samma advokater som varit med under den omfattande förundersökningen. Med hänsyn till ombudens kalendrar har det inte varit möjligt att få till stånd en sammanhållen huvudförhandling innan sommaren. Rättegången kommer därför i stället att påbörjas i början av september.

Bokade förhandlingsdagar är: 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17 (ev. reservdag), 19 (reservdag) september.

Försvararna har nu förelagts att inom ett par veckor komma in med vilken bevisning de åberopar. Därefter kommer den närmare planeringen av huvudförhandlingsdagarna att påbörjas.

Tingsrätten kommer här på hemsidan fortsatt lägga ut information om målet som t.ex. om praktiska frågor inför huvudförhandlingen.

För beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se samt till domstolshandläggaren Julia Isacsson, tfn 08-561 65 364.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas till ansvarig domare, chefsrådmannen Erik Lindberg, 070-183 16 15.

Stockholms tingsrätt, avdelning 3, mål B 10655-18

Senast ändrad: 2019-05-08