Dom och beslut i mål om rättsprövning

2019-05-08

Regeringen beslutade att avslå ett bolags ansökan om tillstånd m.m. enligt då gällande lotterilagen (1994:1000). Regeringen beslutade också att inte ta upp ett av bolaget framställt skadeståndsanspråk till prövning. Bolaget ansökte om rättsprövning av besluten. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut att avslå ansökan om tillstånd m.m. ska stå fast. Högsta förvaltningsdomstolen har vidare beslutat att avvisa ansökningen om rättsprövning av regeringens beslut att inte pröva bolagets skadeståndsanspråk.

Lotterilagen ersattes den 1 januari 2019 av spellagen (2018:1138).

Bifogade filer: Mål nr 4392-18 Mål nr 6974-18 Senast ändrad: 2019-05-08