Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-09-12

 Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp på nytt.

Share Öppna i ny flik

Nya rutiner för utskick

2019-09-11

 Beslut om ej beviljade prövningstillstånd skickas med e-post

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-10

 Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord i Uppsala

2019-09-10

 Hovrätten har i dag fastställt Uppsala tingsrätts dom i ett mål om mord vid sjön Lafsen i oktober 2017.

Share Öppna i ny flik

En kvinna som är misstänkt för anstiftan till mord på en advokat har släppts vid häktningsförhandling

2019-09-09

 Tingsrätten har i dag ogillat åklagarens häktningsyrkande mot en kvinna, som är misstänkt för anstiftan till mord i Stockholm den 6 september 2019 (mål B 11982-19). Kvinna har försatts på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i ett mål om bl.a. försök till mord och skickar tillbaka målet till tingsrätten

2019-09-06

 Hovrätten har på grund av att en av tingsrättens nämndemän har sovit under en del av huvudförhandlingen skickat tillbaka ett mål till tingsrätten för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Ett barn ska inte överflyttas till sin pappa i Belgien

2019-09-06

 En svensk kvinna som flyttade till Belgien fick där ett barn i juni 2015 tillsammans med en belgisk man. I januari 2018 åkte kvinnan och barnet till Sverige för att vistas här. I december 2018 ansåg mannen att kvinnan olovligen höll kvar barnet i Sverige och ansökte om att barnet skulle överflyttas till honom. Högsta domstolen har funnit att barnet i december 2018 hade hemvist i Sverige och har...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg m.m

2019-09-06

 Fråga om underlaget för skattetillägg ska beräknas med beaktande av den ingående skatten (Mål nr 774-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 593-18).

Share Öppna i ny flik

Extra förhandlingsdag i det s.k. Casinomålet

2019-09-06

 Åklagarna har kompletterat förundersökningen i målet. Åklagarna kommer med anledning av detta att måndagen den 9 september kl. 09.00, hålla kompletterande sakframställan. Därefter kommer förhör med huvudmannen att hållas. Förhandlingen denna dag kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Förhandlingen kommer sedan att fortsätta i Uppsala tingsrätt den 10 september enligt tidigare...

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-09-05

 Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp.