Nya rutiner för utskick

2019-09-11

 

Idag expedieras alla Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden via brev. Från och med den 1 oktober 2019 kommer beslut om att inte bevilja prövningstillstånd istället att skickas via e-post. Det innebär att dessa beslut kommer att sakna justitierådens underskrifter. De som önskar en kopia av det underskrivna avgörandet kan begära det hos domstolen.

 

De som inte har meddelat någon e-postadress kommer även fortsättningsvis att få samtliga avgöranden via brev.