Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2019-09-13

?Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om det förelegat jäv för en av ledamöterna i kammarrätten. (Mål nr 3575--3581-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1618--1624-18).