Kammarrättens remissvar

2019-09-12

Kammarrätten har svarat på remissen för departementpromemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegånger (Ds 2019:10)

Bifogade filer: Remissvar_Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar Senast ändrad: 2019-09-12