Marie Jönsson nytt justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen

2019-09-12

??-  Det är hedrande att få förtroendet att vara med och utveckla juridiken inom förvaltningsrättsområdet. Jag hoppas att min domstolserfarenhet från såväl kammarrätt som förvaltningsrätt har gett mig en bra grund för uppdraget. Domstolarna tar ställning till svåra frågor som kan ha stor, till och med livsavgörande, betydelse för de rättssökande, säger Marie Jönsson.

Marie Jönsson har en lång bakgrund inom domstolsväsendet. Hon har också varit verksam 13 år inom regeringskansliet.?? Där har hon bland annat varit ämnesråd vid Finansdepartementet och rättssakkunnig vid Social- respektive Justitiedepartementen. Hon är även ledamot i Skatterättsnämnden och har haft uppdrag som särskild utredare inom skatteområdet. 2015 utsågs hon till lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Marie Jönsson tillträder sin nya befattning den 1 mars 2020 och efterträder då justitierådet Mari Andersson som går i pension.