Uppskjuten dom

2019-09-12

Tingsrätten har idag beslutat att domen kommer att meddelas den 20 september 2019 kl. 11.00.

?

Senast ändrad: 2019-09-12