Svea hovrätt upphör att kommunicera genom fax

2019-09-13

 

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation genom fax. Eftersom endast en mycket liten del av kommunikationen till och från hovrätten sker genom fax har Svea hovrätt därför beslutat att upphöra med användandet av fax från och med måndagen den 30 september 2019. 

Handlingar som tidigare översänts till Svea hovrätt genom fax kan framöver skickas genom e-post till svea.hovratt@dom.se. Det går också bra att kontakta hovrätten genom Domstolsverkets formulär för säker e-post som finns på www.domstol.se.

 

Vid eventuella frågor eller synpunkter ombeds ni att kontakta Svea hovrätt via e-post.