Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Karolinska Institutet ska betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2020-02-04

 Karolinska Institutet ingick i augusti 2018 ett avtal om köp av molekylärbiologiska produkter utan att annonsera upphandlingen. Förvaltningsrätten anser att det inte funnits förutsättningar att frångå huvudregeln att upphandlingar ska annonseras. Karolinska Institutet ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 3 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mordförsök på köpcenter

2020-02-04

 Tingsrätten har idag dömt en 24-årig man som arbetade på en restaurang på köpcentret Emporia i Malmö för mordförsök den 31 augusti 2019 på en kvinna som arbetade på en annan restaurang där.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten utdömer långa straff i mål rörande omfattande s.k. kreditbedrägerier

2020-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt en man, f.d. advokat, för bl.a. 78 fall av grovt bedrägeri, grovt svindleri, elva fall av grovt skattebrott och 22 fall av grovt bokföringsbrott till sju års fängelse. Han åläggs också näringsförbud i tio år

Share Öppna i ny flik

Protokollet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-01-31

 Fredagen den 24 januari 2020 höll tingsrätten borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion. Protokollet från sammanträdet har nu expedierats och även skickats för översättning till engelska. Den engelska översättningen kommer att finnas tillgänglig hos tingsrätten när den är färdig.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

2020-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud avseende en influencers marknadsföring i sociala medier. Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det är marknadsföring. I domen lämnas samtidigt större delen av Konsumentombudsmannens talan utan bifall. Grunden för detta är att Konsumentombudsmannen inte har visat att merparten av inläggen som har prövats utgör reklam, och då är marknadsföringslagen inte tillämplig.

Share Öppna i ny flik

Forsmark Kraftgrupp AB medges inte undantag från bestämmelserna om störningstålighet i Svenska kraftnäts föreskrifter

2020-01-31

 Förvaltningsrätten i Stockholm anser i likhet med Svenska kraftnät att Forsmark inte visat att ett undantag från förskrifterna inte har någon påtaglig negativ betydelse för driftsäkerheten i det nationella elsystemet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtalen i Allramålet

2020-01-31

 Tingsrätten ogillar samtliga åtal och avslår Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Utgången i målet innebär att åklagarens yrkanden om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om företagsbot avslås.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen dömer en programledare för en krimpodd för brott mot upphovsrättslagen

2020-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har idag dömt en programledare för en populär krimpodd till böter för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen har bedömt att programledaren har varit grovt oaktsam när hon har producerat och publicerat ett poddavsnitt som gör intrång i upphovsrätten till boken Kakelugnsmordet.

Share Öppna i ny flik

Häktning för grovt vapenbrott

2020-01-30

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott den 12 november 2019 i Vårby, Huddinge kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2020-01-30

 En skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet har inte ansetts utgöra en arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening.