Rättspsykiatrisk vård för mordförsök på köpcenter

2020-02-04

I domen har tingsrätten slagit fast att mannen i samband med ett meningsutbyte med kvinnan hämtat en kniv och därefter huggit kvinnan i bland annat ansiktet och på ryggen med den, vilket orsakat en livshotande skada på lungan och lungsäcken. Enligt tingsrätten har det inte varit fråga om en nödvärnssituation som befriat honom från ansvar.

I samband med att huvudförhandlingen avslutades i oktober 2019 konstaterade tingsrätten att det fanns övertygande bevisning för att mannen begått den aktuella gärningen. Tingsrätten bestämde att det skulle göras en rättspsykiatrisk undersökning avseende mannen innan det var möjligt att slutligen ta ställning till hans ansvar och döma ut en påföljd. Slutsatsen av den undersökningen är att mannen trots att han led av vissa psykiska problem inte hade begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Efter en begäran från mannen genom hans advokat beslutade tingsrätten att rättsliga rådet vid Socialstyrelsen skulle yttra sig över den rättspsykiatriska bedömningen vad gäller mannen. Rättsliga rådet har i sitt utlåtande kommit till slutsatsen att mannen begick den aktuella gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning som han fortfarande har och att det finns förutsättningar för att välja rättspsykiatrisk vård som påföljd.

Efter att tingsrätten hållit fortsatt huvudförhandling har mannen nu dömts för försök till mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Särskild utskrivningsprövning innebär att det är en domstol (förvaltningsrätt) som beslutar när vården ska upphöra.

Den dömde ska också betala skadestånd till kvinnan.