Protokollet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-01-31

Under sammanträdet beslutades att företagsrekonstruktionen av Nynas AB ska fortsätta till den 13 mars 2020. På begäran av borgenärerna har tingsrätten även utsett en borgenärskommitté.

För att begära ut protokollet, vänligen kontakta tingsrättens kansli, avdelning 4 på e-postadressen nedan

 E-posta avdelning 4