Patent- och marknadsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

2020-01-31

I målet har Konsumentombudsmannen begärt att domstolen ska meddela vissa förbud och ålägganden avseende otillbörlig marknadsföring mot en influencer som har publicerat inlägg på en blogg, på Instagram och på Facebook. Målet rör totalt 30 inlägg som innehåller bilder där influencern bär solglasögon från ett visst företag. I några av inläggen görs dessutom olika hänvisningar till företaget. Företaget har inte blivit stämt i målet.

Målet har till stor del rört frågan om marknadsföringslagen är tillämplig på alla inläggen. Patent- och marknadsdomstolen har i det här fallet bedömt att endast de två inlägg som uttryckligen omfattas av ett avtal mellan influencern och företaget utgör marknadsföring. Konsumentombudsmannens talan har därför lämnats utan bifall avseende övriga inlägg.

Rådmannen Daniel Severinsson säger i en kommentar:

- Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att det bara är två av inläggen i målet som har omfattats av ett avtal om marknadsföring mellan influencern och företaget. Det är vidare bara bevisat att dessa båda inlägg har gjorts mot någon form av ersättning och i syfte att öka försäljningen av företagets solglasögon. Övriga inlägg i målet utgör alltså inte marknadsföring och marknadsföringslagen är över huvud taget inte tillämplig på de inläggen.

De två inlägg som omfattas av marknadsföringslagens bestämmelser innehåller bland annat en uppgift om att inläggen är gjorda i ”collaboration” med företaget. Dessutom finns viss annan information som kan upplysa läsaren om att det är fråga om marknadsföring. Patent- och marknadsdomstolen anser ändå att det inte framgår tillräckligt snabbt och tydligt för läsaren att det är fråga om reklam. Eftersom influencers ofta rekommenderar varor och tjänster för att skapa redaktionellt innehåll och blandar dessa inlägg med betalda reklaminlägg anser domstolen att det normalt krävs en tydlig reklammarkering på en framträdande plats i ett inlägg för att uppfylla kravet på reklamidentifiering. Domstolen har därför meddelat ett vitesförbud mot influencerns bolag som har medverkat till marknadsföringen.

För beställning av domen och kopior av handlingar i målet, se kontaktuppgifter till höger. 

För mer information kontakta rådmannen Daniel Severinsson, se kontaktuppgifter till höger.