Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2020-01-16

 Fråga om Sverige är behörigt att ta ut mervärdesskatt vid import till en annan medlemsstat i EU på den grunden att en tullskuld anses ha uppkommit i Sverige enligt artikel 87.4 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Mål nr 2118-19, Kammrrätten i Göteborgs mål nr 4937-18).

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt deltar i försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål”

2020-01-15

 Sedan den 7 januari 2020 deltar Södertörns tingsrätt i försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” och nu har de första stämningsansökningarna kommit in till tingsrätten. Tanken bakom försöksverksamheten är att handläggningstiderna i brottmål ska bli kortare. Målsättningen är att det ska ta två till sex veckor från det att ett brott begås och polisen påbörjar en utredning fram till dess att domstolen meddelar dom.

Share Öppna i ny flik

Domen i det s.k. Casinomålet meddelas den 24 januari

2020-01-15

 Tingsrätten kommer den 24 januari 2020 kl. 14.00 att meddela dom i målet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om brott mot Sveriges säkerhet

2020-01-15

 Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grov obehörig befattning med hemliga uppgifter om Sveriges försvar

2020-01-15

 Tingsrätten har i dag dömt en 41-årig man till ett års fängelse för att ha samlat in, hanterat och vidarebefordrat hemliga uppgifter om Sveriges försvar.

Share Öppna i ny flik

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” införs i Stockholms tingsrätt

2020-01-14

 I slutet av januari 2020 kommer försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” att utökas till att även omfatta Stockholms tingsrätt. Verksamheten går ut på att flera myndigheter i rättskedjan arbetar gemensamt för att korta handläggningstiderna. Målsättningen är det ska ta två till sex veckor från det att ett brott begås till dess att domstolen meddelar dom.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet

2020-01-14

 Högsta domstolen kommer den 23 januari 2020 att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Domen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig i domstolens lokaler i Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, från kl. 09.00. Samma dag kl. 09.15 kommer domstolen att hålla en presskonferens om domen. Presskonferensen kommer att hållas i sessionssalen i Bondeska palatset.

Share Öppna i ny flik

Ny förhandlingsplan i målet angående dubbelmord i Sätra

2020-01-14

 Tingsrätten har tidigare beslutat att målet angående dubbelmord i Sätra ska tas om. Tingsrätten har nu planerat för den nya förhandlingen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål mot tre f.d. medlemmar i Knutby församling

2020-01-14

 Huvudförhandlingen mot tre före detta medlemmar i Knutby församling, har inletts idag den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

En person släppt i Sigma-målet

2020-01-13

 I oktober i fjol inleddes en omfattande rättegång mot femton personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Tingsrätten har nu hävt häktningen beträffande en tilltalad.