Södertörns tingsrätt deltar i försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål”

2020-01-15

Inom ramen för försöksverksamheten kommer polisen att boka in mål för preliminär rättegång vid Södertörns tingsrätt i samband med att en misstänkt person grips. Den misstänkte får information om vilken dag rättegången preliminärt kommer att hållas samt vid vilken tidpunkt som den misstänkte kan hämta handlingarna i målet hos tingsrätten. Även om den misstänkte inte hämtar handlingarna anses denne delgiven när tidpunkten passerats.

- Som en serviceåtgärd kommer vi också att skicka handlingarna till rättegången till den e-postadress som personen lämnat till polisen alternativt till dennes folkbokföringsadress, förklarar domstolshandläggaren Linda Karlsson som ingår i tingsrättens projektgrupp som har arbetat med förberedelserna inför det att försöksverksamheten ska komma igång.

Tingsrätten kommer att hålla förhandling varje torsdag för de mål som ingår i försöksverksamheten.

- Under de första sex dagarna av försöksverksamheten har polisen i mer än 30 fall använt reglerna om snabbare lagföring. Uppskattningsvis leder hälften av dessa mål normalt inte till åtal utan hanteras av polis och åklagare, bl.a. genom att den misstänkte godtar ett strafföreläggande. Vi har idag fått in tio åtal inom ramen för projektet. Nio av dessa mål kommer att avgöras på handlingarna, dvs. utan någon förhandling, säger rådmannen Fredrik Nydén som också ingår i tingsrättens projektgrupp. Det rör sig om mål där påföljden kan bli böter och där varken någon målsägande eller något vittne ska höras.

Försöksverksamheten genomförs på uppdrag av regeringen och har sedan 2018 pågått vid ett par andra domstolar i landet.

Se också tidigare inlägg på vår Domarblogg om försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” på länken nedan.

Snabbare lagföring i brottmålhttp://www.domarbloggen.se/