Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-01-17

För tillträde till djurparker gäller en reducerad mervärdesskattesats om 6 procent. Ett bolag ansökte om förhandsbesked för att få veta om denna reducerade skattesats är tillämplig på entréavgiften till bolagets kattcafé. Högsta förvaltningsdomstolen fann utifrån bolagets beskrivning av verksamheten att kattcaféet inte är en djurpark och att entréavgiften därmed inte omfattas av den reducerade skattesatsen.