Borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-01-16

Med anledning av det stora antalet borgenärer som förväntas närvara hålls sammanträdet i tre av tingsrättens salar med hjälp av videolänk. Borgenärerna ombeds anmäla sin närvaro i tingsrättens entré där det kommer att finnas närvarolistor och personal som hänvisar till salarna. Salarna kommer att öppna 30 minuter innan sammanträdet påbörjas. Kom gärna i god tid eftersom köbildning kan uppstå i tingsrättens säkerhetskontroll. Om du vill läsa mer om tingsrättens säkerhetskontroll vänligen följ nedanstående länk.

Platserna i salarna är begränsade och är i första hand till för deltagarna på borgenärssammanträdet. Om borgenärer företräds av fler än en representant närvarar dessa i mån av plats. Även åhörare och media är välkomna att närvara i mån av plats.

Vid frågor vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna.

Information om säkerhetskontrollOm tingsrätten