Prövningstillstånd meddelat i mål om radio- och tv-lagen

2020-01-16

Radio- och tv-lagen; fråga om Sporten i TV4 är ett nyhetsprogram enligt 7 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696) (Mål nr 3600-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10235-18).