Kammarrätten ändrar inte domen beträffande beskattning av klubbägare

2020-01-17

- Reglerna om vilken moms som ska tas ut på inträden till striptease-föreställningar är svårtolkade och vi har därför tagit bort skattetillägg som påförts i dessa delar, säger kammarrättsrådet Stig Hedén. I övrigt har vi inte funnit anledning att ändra underinstansernas avgöranden vare sig för klubbägaren eller de aktuella bolagen.

Kammarrättens domar kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.