Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grov skadegörelse avslutad

2018-10-09

 Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016 är avslutad.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mordbrand i Köping i december 2017

2018-10-08

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål avseende bl.a. försök till mordbrand i Socialförvaltningens lokaler i Köping i december 2017. Även hovrätten dömer den åtalade mannen för bl.a. försök till mordbrand och grovt barnpornografibrott, men sänker straffet till fängelse i två år och tre månader.

Share Öppna i ny flik

DN hade rätt att utan samtycke publicera fotografier från en Facebook-sida

2018-10-05

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål som gällde om det var tillåtet enligt upphovsrättslagen för en tidning att på sin webbplats publicera fotografier som tidningen hade hämtat från en Facebook-sida. Domstolen har funnit att publiceringen var tillåten eftersom den skedde i samband med rapporteringen av en aktuell händelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mutmål

2018-10-05

 Föreningen Svenska Tonsättare (FST) höll 2012 sin årliga julmiddag på Stockholm Waterfront Congress Centre och 2013 på Winterviken. Föreningen Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) höll 2012–2014 sina årliga vårfester på Grand Hôtel. Som gäster vid de olika tillställningarna närvarade bl.a. företrädare för två myndigheter, Statens musikverk och Statens kulturråd. Hovrätten har i dag...

Share Öppna i ny flik

Göta hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående bl.a. mord och försök till mord vid ett LSS-boende i Vetlanda.

2018-10-05

 Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse mot en 26-årig man för bland annat mord och försök till mord. Eksjö tingsrätt dömde i juni 2018 en 26-årig man till livstids fängelse för mord på en kvinnlig granne och försök till mord på hennes syster. Han dömdes även för olaga hot mot en personal på det LSS-boende som grannen tillhörde. Mordet och mordförsöket förövades efter att...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-10-04

 Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör, har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Share Öppna i ny flik

Åtal om hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp

2018-10-04

 Åklagaren har idag väckt åtal i Göteborgs tingsrätt mot 17 personer om hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp. Målet (B 3046-18) handläggs på tingsrättens avdelning 3.

Share Öppna i ny flik

Brittisk medborgare häktad efter en arresteringsorder utfärdad av Storbritannien

2018-10-04

 Tingsrätten har idag häktat en brittisk medborgare på begäran av åklagare efter en ingiven arresteringsorder från Storbritannien.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden har flyttat in

2018-10-03

 Nacka tingsrätt med mark- och miljödomstolen och Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har flyttat in i en ny domstolsbyggnad i Sickla. På fredag är det dags för högtidlig invigning av de nya lokalerna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

2018-10-03

 Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra det skattetillägg på grund av oriktig prissättning (Mål nr 1913-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1610-16).