Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten bestämmer straffet för mordet på Järntorget i Örebro till 8 års fängelse

2018-10-10

 Tingsrätten dömde i somras en 19-åring för mord på Järntorget i Örebro och bestämde påföljden till 12 års fängelse. Både den tilltalade och åklagaren överklagade domen i fråga om straffets längd. Hovrätten har i en dom i dag funnit att påföljden ska bestämmas till fängelse i 8 år.

Share Öppna i ny flik

I bloggen idag, om grundlagarna

2018-10-09

 Idag skriver domarna Linda Mossberg Karlström och Karin Påle Bartes om våra grundlagar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-10-09

 Fråga om ett praktiskt hinder mot att återvända till UNRWA:s (FN:s ?hjälporgan för palestinska flyktingars) verksamhetsområde medför att organisationens skydd eller bistånd har upphört.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-10-09

 Dom i mål om rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan för Västlänken.

Share Öppna i ny flik

Regeringsformens bestämmelser om egendomsskydd kräver en proportionalitetsbedömning vid tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen

2018-10-09

 Ägarna till en fastighet begärde hos lantmäterimyndigheten att få en bit mark från grannfastigheten överförd till sin fastighet för att få bättre möjligheter att parkera och vända bilar på sin tomt. Grannen motsatte sig marköverföringen. Högsta domstolen slår fast att det ska göras en proportionalitetsavvägning mellan det allmänna intresset av marköverföringen och grannens egendomsrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grov skadegörelse avslutad

2018-10-09

 Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016 är avslutad.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mordbrand i Köping i december 2017

2018-10-08

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål avseende bl.a. försök till mordbrand i Socialförvaltningens lokaler i Köping i december 2017. Även hovrätten dömer den åtalade mannen för bl.a. försök till mordbrand och grovt barnpornografibrott, men sänker straffet till fängelse i två år och tre månader.

Share Öppna i ny flik

DN hade rätt att utan samtycke publicera fotografier från en Facebook-sida

2018-10-05

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål som gällde om det var tillåtet enligt upphovsrättslagen för en tidning att på sin webbplats publicera fotografier som tidningen hade hämtat från en Facebook-sida. Domstolen har funnit att publiceringen var tillåten eftersom den skedde i samband med rapporteringen av en aktuell händelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mutmål

2018-10-05

 Föreningen Svenska Tonsättare (FST) höll 2012 sin årliga julmiddag på Stockholm Waterfront Congress Centre och 2013 på Winterviken. Föreningen Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) höll 2012–2014 sina årliga vårfester på Grand Hôtel. Som gäster vid de olika tillställningarna närvarade bl.a. företrädare för två myndigheter, Statens musikverk och Statens kulturråd. Hovrätten har i dag...

Share Öppna i ny flik

Göta hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående bl.a. mord och försök till mord vid ett LSS-boende i Vetlanda.

2018-10-05

 Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse mot en 26-årig man för bland annat mord och försök till mord. Eksjö tingsrätt dömde i juni 2018 en 26-årig man till livstids fängelse för mord på en kvinnlig granne och försök till mord på hennes syster. Han dömdes även för olaga hot mot en personal på det LSS-boende som grannen tillhörde. Mordet och mordförsöket förövades efter att...