Örebro tingsrätt meddelar dom i mål om grovt narkotikabrott i Kumla

2018-10-03

I målet har sju personer varit åtalade för grovt narkotikabrott respektive medhjälp till grovt nar­ko­tikabrott. Åklagaren har påstått att dessa sju samarbetat i ett nätverk som sålt narkotika i stor mängd i Kumla.

 

Tingsrätten kommer fram till att sex av de åtalade har samarbetat i ett nätverk som har sålt cannabis och narkotikaklassade tabletter. Det är bevisat att man inom nätverket hanterat i vart fall närmare tre kilo cannabis och drygt 1 000 stycken narkotikaklassade tabletter.

 

Den 52-årige man som tingsrätten anser vara nätverkets ledare döms för grovt narkotikabrott till fängelse 2 år och 10 månader. En 21-årig man, som varit den som förvarat huvuddelen av nät­verkets narkotika, döms för grovt narkotikabrott till fängelse 1 år och 7 månader. Därutöver dömer tingsrätten fyra män för medhjälp till grovt narkotikabrott, till fängelsestraff på mellan nio månader och ett år. Det som gjort att tingsrätten bedömt brotten som grova är framförallt den grad av organisation och samordning som funnits i nätverket.

 

En av de åtalade döms för medhjälp till narkotikabrott, som inte är grovt, till fängelse fyra mån­ader. Tingsrätten finner inte bevisat att hon har samarbetat med de övriga på sådant sätt att hon kan anses ha varit en del i nätverket.

 

Tingsrätten dömer även en 28-årig man till ett års fängelse för narkotikabrott bestående i att han har levererat nästan två kilo cannabis till nätverket.

 

Därutöver dömer tingsrätten ytterligare sex personer för narkotikabrott eller ringa narkotikabrott som gäller hantering av narkotika med anknytning till nätverket.

 

Domare i målet har varit rådmannen Magnus Wickman och fyra nämndemän.

 

Rådmannen Magnus Wickman är tillgänglig för att svara på frågor om domen, den 3 oktober mellan kl. 13.00 och 14.45.

 

Senast ändrad: 2018-10-03