Nacka tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden har flyttat in

2018-10-03

Den 1 oktober flyttade Nacka tingsrätt, tillsammans med Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, in i den nya domstolsbyggnaden på Sicklastråket 1. Byggnaden ligger i det gamla industriområdet i Sickla, som håller på att omvandlas till en helt ny stadsdel. Fredagen den 5 oktober är det dags för invigningsceremoni.

Både lagmannen vid Nacka tingsrätt och myndighetschefen vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm välkomnar de nya lokalerna.

– Det känns fantastiskt roligt att få flytta in i moderna lokaler i en växande stadsdel, som är mer lättillgängliga och tryggare för de som vänder sig till oss. Vi kommer dessutom kunna sitta mer samlat än vad vi gjort vilket är mycket positivt, säger Cecilia Klerbro, lagman vid Nacka tingsrätt.

– Samlokaliseringen med Hyres- och arrendenämnden i Stockholm ger oss möjligheter att samarbeta och stötta varandra i arbetet på flera olika sätt. Samlokaliseringen innebär också ett bättre utnyttjande av alla fina förhandlingssalar, enligt Cecilia Klerbro.

– Vi på hyres-och arrendenämnden har varit delaktiga i byggprojektet under flera år och ser nu fram emot att äntligen få dela detta fina hus med Nacka tingsrätt, säger Kristian Eriksson, myndighetschef vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och två förhandlingssalar kommer att vara utformade med förhöjd säkerhet. I entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

– Vi ser fram emot en höjning av säkerhetsnivån i form av säkerhetskontroll och välkomnar tillgången till ordningsvakter i lokalerna. Vi uppskattar också Sickla såsom arbetsplats med det utbud det innebär i omgivningarna, avslutar Kristian Eriksson.

En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att anskaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar.

– Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år. Många har varit inblandade och bidragit till att vi nu har en ändamålsenlig, säker och modern domstolsbyggnad i Sickla, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör, Domstolsverket.

Invigningsceremonin fredag 5 oktober klockan 13.30

Invigningsceremonin är inte öppen för allmänheten, utan enbart för anställda och särskilt inbjudna gäster.

För pressackreditering kontakta administrativa fiskalen Sanna Ordenius vid Nacka tingsrätt på mejladress: sanna.ordenius@dom.se. Vänligen uppge namn samt medieföretag.

Ackrediterade journalister bör vara beredda på att visa presslegitimation.

Lagman Cecilia Klerbro och myndighetschef Kristian Eriksson kommer att finnas tillgängliga för media efter ceremonin. 

Pressbilder

Nacka tingsrätts entré (bilden längst upp)Ange "Foto Carl-Johan Erikson" vid publicering.

Förhandlingssal Nacka tingsrätt (se bild nedan)Ange "Foto Claes Leandersson/Domstolsverket" vid publicering.

 

Senast ändrad: 2018-10-03