Göta hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående bl.a. mord och försök till mord vid ett LSS-boende i Vetlanda.

2018-10-05

Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse mot en 26-årig man för bland annat mord och försök till mord.

Eksjö tingsrätt dömde i juni 2018 en 26-årig man till livstids fängelse för mord på en kvinnlig granne och försök till mord på hennes syster. Han dömdes även för olaga hot mot en personal på det LSS-boende som grannen tillhörde. Mordet och mordförsöket förövades efter att 26-åringen hade brutit sig in i grannens lägenhet. Sedan han trängt sig in i badrummet, dit kvinnorna tagit sin tillflykt, attackerade han först systern med kniv och utdelade sedan över 100 knivhugg mot grannen, som dog inför ögonen på sin syster. Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande bedömdes mannen lida av en allvarlig psykisk störning både vid gärningarna och vid undersökningstillfället. Han bedömdes även ha haft en delvis nedsatt förmåga att inse gärningarnas innebörd samt en starkt nedsatt förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Tingsrätten ansåg, trots detta, att det förelåg synnerliga skäl för att bestämma påföljden till fängelse.

 

26-åringen, som erkänt mordet, överklagade domen och begärde att hovrätten skulle frikänna honom från åtalet för försök till mord samt, under alla förhållanden, bestämma påföljden till rättspsykiatrisk vård eller ett tidsbestämt fängelsestraff. Sedan hovrätten tagit del av bevisningen i målet begärde hovrätten att Socialstyrelsens rättsliga råd skulle yttra sig över det rättpsykiatriska utlåtandet. Socialstyrelsen delade bedömningen att 26-åringen led av en allvarlig störning både vid gärningarna och vid undersökningen. Socialstyrelsen ansåg dock att mannen haft förmåga att inse gärningarnas innebörd, men viss nedsatt förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Vidare bedömde Socialstyrelsen att mannen, i vart fall för närvarande, har ett begränsat behov av psykiatrisk vård.

 

Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten i frågan om 26-åringen ska dömas för försök till mord. När det gäller påföljdsfrågan har hovrätten konstaterat att 26-åringen visat en sådan total hänsynslöshet att omständigheterna kring mordet är synnerligen försvårande och att det samlade straffvärdet för gärningarna uppgår till fängelse på livstid. Hovrätten har inte funnit skäl att ifrågasätta de bedömningar som Socialstyrelsen gjort. Med hänsyn till det höga straffvärdet, 26-åringens begränsade behov av psykiatrisk vård samt då den psykiska störningens påverkan på hans handlande har framstått som relativt svag, anser även hovrätten att det finns synnerliga skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Enligt hovrättens mening utgör inte den psykiska störningen eller omständigheterna i övrigt skäl att tidsbestämma fängelsestraffet. Hovrätten har även delat tingsrättens bedömningar att 26-åringen ska utvisas på livstid och att han ska betala skadestånd till den syster som överlevt mordförsöket. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom.

 

 

Senast ändrad: 2018-10-04