Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Göta hovrätt har idag meddelat dom i ett mål angående bl.a. mord och försök till mord vid ett LSS-boende i Vetlanda.

2018-10-05

 Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse mot en 26-årig man för bland annat mord och försök till mord. Eksjö tingsrätt dömde i juni 2018 en 26-årig man till livstids fängelse för mord på en kvinnlig granne och försök till mord på hennes syster. Han dömdes även för olaga hot mot en personal på det LSS-boende som grannen tillhörde. Mordet och mordförsöket förövades efter att...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-10-04

 Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör, har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Share Öppna i ny flik

Åtal om hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp

2018-10-04

 Åklagaren har idag väckt åtal i Göteborgs tingsrätt mot 17 personer om hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp. Målet (B 3046-18) handläggs på tingsrättens avdelning 3.

Share Öppna i ny flik

Brittisk medborgare häktad efter en arresteringsorder utfärdad av Storbritannien

2018-10-04

 Tingsrätten har idag häktat en brittisk medborgare på begäran av åklagare efter en ingiven arresteringsorder från Storbritannien.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden har flyttat in

2018-10-03

 Nacka tingsrätt med mark- och miljödomstolen och Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har flyttat in i en ny domstolsbyggnad i Sickla. På fredag är det dags för högtidlig invigning av de nya lokalerna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

2018-10-03

 Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra det skattetillägg på grund av oriktig prissättning (Mål nr 1913-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1610-16).

Share Öppna i ny flik

Dom för bl.a. grov våldtäkt mot barn

2018-10-03

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål från Uddevalla tingsrätt där två personer dömdes för bl.a. grov våldtäkt mot barn till fängelse i tio respektive tolv år.

Share Öppna i ny flik

Örebro tingsrätt meddelar dom i mål om grovt narkotikabrott i Kumla

2018-10-03

 Domen avser det som i media benämnts som ”Kumla-nätverket”.

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg om Fentanylmålet

2018-10-02

 Idag skriver domaren Kajsa Hällje om det s.k. fentanylmålet som är ett av tingsrättens mest uppmärksammade mål under året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-10-02

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksrevisionen. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet funnit att sekretess inte hindrar att den begärda handlingen lämnas ut.