Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ger prövningstillstånd i Ghostmålet

2019-02-22

     Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet. De tidigare deltagarna ville att tingsrätten skulle fastställa att det fanns ett enkelt bolag mellan dem och sångaren och att sångaren skulle redovisa bolagets intäkter, kostnader och tillgångar. Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas...

Share Öppna i ny flik

Dom i domkyrkomålet

2019-02-22

 En man har dömts för grov stöld och försök till grov stöld. Påföljden har bestämts till fyra år och sex månaders fängelse

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-02-21

 En begäran om utbetalning av assistansersättning till den försäkrade får inte avslås på den grunden att den anordnare som den försäkrade anlitat inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Share Öppna i ny flik

Ett åtal för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har bedömts inte vara preskriberat

2019-02-21

 En tryckt hakkorsflagga hissades på ett torg i Eskilstuna. En av de personer som hissade flaggan greps och åtalades för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Han invände att han inte visste något om flaggan och att den därmed skulle kunna vara spridd obehörigen eller utgiven för så länge sedan att åtalet var preskriberat.

Share Öppna i ny flik

Beslut om ytterligare utredning i det mål som i media benämns som "barnläkarmålet".

2019-02-20

 Tingsrätten har i dag i mål B 17003-17, fattat ett beslut om att den tilltalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att han ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av stiftelses stadgar

2019-02-20

 Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).

Share Öppna i ny flik

Morddom

2019-02-20

 Halmstads tingsrätt har den 13 februari 2019 dömt en 61-årig man från Torup för mord, försök till mord, grovt vapenbrott och grovt olaga hot vid två tillfällen till fängelse 18 år.

Share Öppna i ny flik

Socialstyrelsens föreskrifter om vilken myndighet som får besluta om en person utan legitimation får arbeta som läkare, t.ex. AT-läkare, får inte tillämpas

2019-02-19

 För att en person som saknar läkarlegitimation ska få arbeta som läkare krävs ett särskilt förordnande. Det gäller exempelvis när en person med läkarexamen ska göra sin AT-tjänstgöring. Enligt patientsäkerhetslagen är det Socialstyrelsen som prövar ansökningar om sådana förordnanden. Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande från regeringen infört föreskrifter om vilken myndighet som ska...

Share Öppna i ny flik

Internationellt arbete som domare - nytt blogginlägg

2019-02-19

 Visste du att Sveriges domstolar också har ett internationellt arbete och att en del domare även tjänstgör utomlands?

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-19

 Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada, som utgår med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri till högst 15 prisbasbelopp.