Beslut om ytterligare utredning i det mål som i media benämns som "barnläkarmålet".

2019-02-20

Beslutet innebär att tingsrätten funnit att det förebringats övertygande bevisning om att den tilltalade begått merparten av de åtalade gärningarna rörande olika sexualbrott under tiden oktober 2015 till november 2017.

Rättegången beräknas att fortsätta under vecka 13. 

Senast ändrad: 2019-02-20