Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av stiftelses stadgar

2019-02-20

Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).