Socialstyrelsens föreskrifter om vilken myndighet som får besluta om en person utan legitimation får arbeta som läkare, t.ex. AT-läkare, får inte tillämpas

2019-02-19

 

Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande i patientsäkerhetsförordningen infört föreskrifter som ger landstingen rätt att besluta om särskilda förordnanden för bl.a. AT-läkare. Socialstyrelsen har också föreskrivit att myndigheten kan återkalla landstingens rätt att besluta om särskilt förordnande för enskilda AT-läkare.

 

 

 

I det överklagade beslutet har Socialstyrelsen tillämpat den senare föreskriften och återkallat landstingens rätt att besluta om särskilt förordnande för en viss AT-läkare.

 

 

 

Kammarrätten konstaterar att patientsäkerhetslagen uttömmande reglerar frågan om vilken myndighet som ska besluta om särskilda förordnanden. Regeringen kan inte genom en förordning ge Socialstyrelsen rätt att ändra detta. Bemyndigandet i patientsäkerhetsförordningen får därför inte tillämpas.

 

 

Eftersom Socialstyrelsens föreskrift saknar stöd av ett giltigt bemyndigande får den inte tillämpas. Kammarrätten undanröjer därför underinstansernas avgöranden.

 

Bifogade filer: Dom i mål nr 719-18 Senast ändrad: 2019-02-19