Morddom

2019-02-20

Tingsrätten har funnit det klarlagt att mannen vid brottstillfället anlänt till platsen med en skarpladdad pistol och ett gevär med tillhörande ammunition, att han därefter riktat geväret mot fyra män och uttalat hot med innebörd att han skulle döda eller allvarligt skada dem, att han avlossat ett skott och skjutit en av männen till döds, att han därefter beordrat en annan man att lägga sig ned på marken, att han riktat geväret mot mannens huvud och tryckt in avtryckaren samt att geväret då klickade. Faran för att handlandet skulle leda till brottets fullbordan var utesluten inte till följd av brister i brottsplanen, utan på grund av tillfälliga omständigheter.

Tingsrätten har funnit mannens invändning att skottet avlossats av våda motbevisad.

Tingsrätten har även kommit till slutsatsen att mannen under händelseförloppet varit medveten om vad han gjort, att han haft uppsåt till sina gärningar, att han inte begått gärningarna i nödvärn samt att han inte heller kan ha uppfattat det som ett överhängande brottsligt angrepp (ett så kallat putativt eller inbillat nödvärn).

Tingsrätten har inte ansett att omständigheterna är så klart förmildrande att gärningarna ska rubriceras som dråp och försök till dråp. Gärningarna har därför bedömts som mord och försök till mord.

Det olaga hotet har bedömts som grovt eftersom det varit fråga om hot med ett gevär, från vilket ett skott precis avlossats mot männens kamrat, och då situationen framstått som akut för de två männen.

Vapenbrottet har bedömts som grovt eftersom det har rört sig om ett skarpladdat vapen på allmän plats. Vapnet har saknat legalt användningsområde och har kunnat komma till brottslig användning.

Straffet har bestämts till fängelse 18 år och mannen ska vara fortsatt häktad.

Mannen ska betala 325 000 kr i skadestånd till de tre männen samt till närstående till den skjutne mannen.